2.9 C
Ashgabat
09-12-2021

7-nji dekabrda Aşgabatda we welaýatlarda garaşylýan howanyň ýagdaýy

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +4°, gündizine +10... +12° maýyl bolar. Howanyň basyşy...

4-nji dekabrda Türkmenistanda boljak howa maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, irden az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +5°, gündizine...

Türkmenistanda 3-nji dekabrda nähili howa bolar?

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ahyrynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 10 — 13 metr, wagtal-wagtal 15 metre çenli ýetýän şemal öwser....

2-nji dekabrda Türkmenistanda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ahyrynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 10 — 13 metre, wagtal-wagtal 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine...

27-nji noýabryň howa maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +4°, gündizine +10... +12° maýyl bolar....

23-nji noýabrda Türkmenistanyň çäginde boljak howa maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +6°, gündizine +15... +17° maýyl bolar....

18-nji noýabrda Türkmenistanda sowuk howa bolar

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1... -3° sowuk, gündizine +8... +10° maýyl bolar. Howanyň basyşy...

12-nji noýabrda Türkmenistanyň çägindäki howa maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +5°, gündizine +10... +12° maýyl bolar. Howanyň basyşy...

11-nji noýabrda Türkmenistanda boljak howa maglumaty

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +7°, gündizine +15... +17° maýyl bolar. Howanyň basyşy 739...

10-njy noýabrda Türkmenistanyň howa maglumaty

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +5°, gündizine +17... +19° maýyl bolar. Howanyň basyşy 738...