31.9 C
Ashgabat
23-06-2021

Türkmenistanyň DIM-niň HGI-de täze bölümler açylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde aýdyldy Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň...

Xiaomi smartfonlara zarýad beýän portdan ýüz öwürer

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy simsiz zarýad aljak hiç-hili birikdirijisiz smartfon çykarmaga hyýallanýar. Bu meýilnamalar Gizmochina tarapyndan habar berilýär. Portlar we birikdirijilersiz smartfon döretmek mümkinçiligi, kompaniýanyň täze tehnologiýasy hödürlendi ara...

Astronomlar atmosferasy Ýeriňkä meňzeş bolan planetany tapdylar

NASA-nyň reaktiw hereketler Laboratoriýasynyň hünärmenleriniň ýolbaşçylygyndaky halkara alymlar topary Ýeriň atmosferasyna meňzeş täze ekzoplanetany tapdylar. TOI-1231 b diýlip atlandyrylan täze planeta, Ýerden 90 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşip, M...

Ylym — ösüşleriň hereketlendirijisi

Ylym — häzirki zaman jemgyýetini ösüşlere iterýän güýç. Bu güýji artdyrmaga sarp edilen tagallalar döwletiň ynamly öňe gitmeginiň kepili bolup durýar. Bu ulgamy ösdürmeklige aýratyn üns...

Putin-Baýden duşuşygyna gyzyklanma artýar

16-njy iýunda Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýdeniň duşuşugy meýilleşdirilýär. TASS habarlar gullugynyň habar bermegine görä, bu duşuşyga gatnaşmak üçin...

Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynda döwletlilik düşünjesi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Bu gün halkymyz Türkmenistanyň Konstitusiýasynda kesgitlenen mizemez hukuklaryna daýanyp, Magtymguly Pyragynyň agzybir, parahat, oňşukly ýaşamak baradaky ündewlerine ygrarlydygyny subut etdi» diýip, örän jaýdar...

Algebranyň «atasy» – al-Horezmi

Dünýä ylmynyň ösüşine saldamly goşantlar goşan, Merkezi Aziýada ýaşap geçen alymlaryň biri-de Muhammet al-Horezmidir. Ol Gündogaryň iň ajaýyp, iň beýik alymlarynyň biri saýylmak bilen, takyk ylymlarynyň...

Apple iň ykjam iPad -y täzelär

2021-nji ýylda Apple planşetleriň ýene ikisini täzelär, olaryň biri - iPad mini. Bu barada MacRumors portaly tarapyndan habar berilýär. Iň ykjam iPad mini alty ýyldan soň...

Dünýädäki iň güýçli smartfon atlandyryldy

Has öndürijilikli Android smartfonlarynyň onlugyny, diňe Snapdragon 888 prosessorly modeller düzýär. Maý aýynyň netijelerini meşhur AnTuTu bençmark jemledi. Iň güýçki Black Shark 4 Pro boldy - Xiaomi...

Rimde ýollara «akylly» datçikler gurnamagy meýilleşdirýärler

“EuroPulse”-iň habar bermegine görä, Rimde pyýada geçelgelerinde "akylly" datçikler gurnarlar, bu bolsa pyýadalar bilen heläkçilikleriň we çaknyşyklaryň sanyny azaldar. Emeli intellektiň kömegi bilen datçikler, ýoldan geçjekleriň sanyny yzarlamaga...