21.9 C
Ashgabat
19-10-2021

Türkmenistanyň DIM-i elektron maglumat serişdeleriniň gerimini giňeldýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi sanlylaşdyrmak we maglumat aragatnaşyk tehnologiýalaryny ulanmak boýunça degişli işleri alyp barmak we dünýä maglumatlar giňişligindäki ornuny giňeltmek arkaly öz işiniň elektron görnüşini güýçlendirýär. Ýakynda...

Barselonada dünýäniň iri gadžetler sergisi geçirildi

Barselonada mobil gadžetlere we tehnologiýalara bagyşlanan Mobile World Congress-2021 atly dünýäniň iri sergisi geçirilýär. 27-nji iýundan 1-nji iýul aralygynda guralýan forum barada news.day.az habar berýär. Ýarym ýyldan...

Iň ýokary tizlikli internet rekordy

Britaniýaly hünärmenler internetiň tizligini sekuntda 178 terabit derejesine ýetirmek bilen bu ugurda häzirki wagta çenli görkezilen iň ýokary netijäni gazanmak bilen rekord goýdular. Häzirki döwürde...

“Facebook” -yň täze bilezigi kompýuteriň syçanjygynyň ýerini tutar

Bilezigiň ady ýok. Şu wagta çenli bu diňe kompaniýanyň geljekde ösüş üçin geljegi uly taslama hökmünde hödürlän düşünjesidir. “Facebook ”bu tehnologiýanyň ulanyjylara elýeterli bolmagy...

Türkmenistanda “Awtoulag kärhanalar birleşigi” AGPJ dörediler

Penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren mejlisiniň barşynda “Awtoulag kärhanalar birleşigi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini (AGPJ) döretmek hakyndaky...

Xiaominiň “akylly” braslet-sagatlary köp zady başarar

Android üçin niýetlenen Xiaomi Wear 2.0 priloženiýasy täze funksiýalara eýe boldy. Xiaomi kompaniýasy “akylly” braslet-sagatlar we beýleki fitnes funksiýasy bolan elektronikalar üçin mümkinçilikleri döredýän...

Xiaomi smartfonlaryny kriptowalýuta satyp başlady. Häzirlikçe diňe Portugaliýada

Indi kriptowalýutalar we şulara meňzeş Tether we Dash töleg ulgamlary bilen smartfonlar, akylly sagatlar we beýleki enjamlary satyn almak üçin ulanylyp bolar. Xiaomi, Şweýsariýanyň kriptowalýuta töleg...

Samsung çeýe smartfonyny döreder

Samsungyň geljekki çeýe ekranly smartfony baradaky maglumatlar Bütindünýä intellektual hojalyk guramasynyň (World Intellectual Property Organization, WIPO) saýtynda ýetirilýär. LetsGo Digitalyň habarlarynda bolsa ägirt kompaniýanyň geljekki...

Türkmenistanda Ylymlar güni mynasybetli halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn görnüşde...

“IOS 14 Widget” bilen habarlary internetden örän çalt alyp bolýar.

Ýüzlerçe dürli çeşmelerden müňlerçe habarlary birleşdirýän meşhur iOS we Android programmasy bolan “Bundle” soňky aýlarda ep-esli täzelenmäni başdan geçirdi we 3.0 görnüşine geçmek bilen...