28.9 C
Ashgabat
23-09-2021

«Hatyra» kitabynyň birinji jildiniň täze neşiri çapdan çykdy

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda faşizme garşy söweşlerde gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda «Hatyra» kitabynyň birinji jildiniň gaýtadan işlenen...

«Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçdi

8-nji maýda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça «Ak şäherim Aşgabat» binasynyň ýanynda Gurluşyk we senagat toplumynyň, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň guramagynda türkmen Lideriniň täze kitabynyň...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň fransuz dilindäki nusgasy tanyşdyryldy

  23-nji dekabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň fransuz dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň gazet-žurnallarynyň baş redaktorlary, ýerli...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby türk dilinde neşir edildi

Söwda-senagat edarasynyň binasynda Gurbanguly Berdimuhamedowyň türk dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çärä gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary, ýokary okuw mekdepleriň rektorlary,...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby arap dilinde neşir edildi

Söwda-senagat edarasynyň binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň arap dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Çärä gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary, ýokary okuw mekdepleriniň...

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby rus dilinde neşir edildi

Türkmenistanyň Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby «ARETI» kompaniýasynyň ýardam etmeginde rus dilinde çap edildi. Bu eser bilen indi russiýaly okyjylar hem tanşyp...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň azerbaýjan dilindäki neşiri tanyşdyryldy

Söwda-senagat edarasynyň binasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň azerbaýjan dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Dabaraly çäre ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby ukrain dilinde neşir edildi

  Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara serginiň çäklerinde Gurbanguly Berdimuhamedowyň ukrain dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy guraldy. Çärä Ukrainanyň Türkmenistandaky...

Ýaponiýada «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

26-njy noýabrda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň ýapon dilindäki terjimesiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Dabara Ýaponiýanyň Parlamentiniň. Daşary işler, Söwda we...

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitap ýapon dilinde neşir edildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly ýapon dilinde neşir edilen kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Tanyşdyrylyş dabarasyna Daşary işler...