Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7… +9°, gündizine +21… +23° maýyl bolar. Howanyň basyşy 741 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijesine +6… +11°, gündizine +18… +23°, kenarýaka etraplarynda +13… +18° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +13… +15°.
Awazada: howa +15… +17°.
Balkanabat şäherinde: howa +21… +23°.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijesine +5… +10°, gündizine +20… +25°.
Änew şäherinde: howa +22… +24°.
Tejen şäherinde: howa +23… +25°.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijesine +4… +9°, gündizine +21… +26° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +23… +25°.
Baýramaly şäherinde: howa +24… +26°.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijesine +4… +9°, gündizine +19… +24°.
Türkmenabat şäherinde: howa +21… +23°.
Kerki şäherinde: howa +22… +24°.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijesine +2… +7°, gündizine +15… +20° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +18… +20°.
Köneürgenç şäherinde: howa +17… +19°.