Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7… +9°, gündizine +17… +19° maýyl bolar. Howanyň basyşy 737 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6… +8°, gündizine +16… +18° maýyl bolar. Howanyň basyşy 707 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, kä ýerlerinde 20 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5… +10°, gündizine +11… +16°, kenarýaka etraplarynda +6… +11° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +9… +11°, basyşy 761 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Awazada: howa +8… +10°, basyşy 768 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Balkanabat şäherinde: howa +12… +14°, basyşy 767 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5… +10°, gündizine +17… +22° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +17… +19°, basyşy 742 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Tejen şäherinde: howa +18… +20°, basyşy 746 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5… +10°, gündizine +18… +23° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +18… +20°, basyşy 744 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Baýramaly şäherinde: howa +19… +21°, basyşy 743 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4… +9°, gündizine +16… +21° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +17… +19°, basyşy 747 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Kerki şäherinde: howa +18… +20°, basyşy 742 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Günorta-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre, kä ýerlerinde 18 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3… +8°, gündizine +14… +19° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +15… +17°, basyşy 754 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Köneürgenç şäherinde: howa +14… +16°, basyşy 755 mm, çyglylygy 45 — 65%.