Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 10 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3… +5°, gündizine +11… +13° maýyl bolar. Howanyň basyşy 737 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2… +4°, gündizine +10… +12° maýyl bolar. Howanyň basyşy 707 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0… +5°, gündizine +13… +18°, kenarýaka etraplarynda +8… +13° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +11… +13°, basyşy 756 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Awazada: howa +10… +12°, basyşy 764 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Balkanabat şäherinde: howa +13… +15°, basyşy 765 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1… +6°, gündizine +11… +16° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +11… +13°, basyşy 742 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Tejen şäherinde: howa +12… +14°, basyşy 751 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0… +5°, gündizine +11… +16° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +12… +14°, basyşy 747 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Baýramaly şäherinde: howa +13… +15°, basyşy 746 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1… +6°, gündizine +10… +15° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +11… +13°, basyşy 750 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Kerki şäherinde: howa +12… +14°, basyşy 745 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +7… +12° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +9… +11°, basyşy 761 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Köneürgenç şäherinde: howa +8… +10°, basyşy 762 mm, çyglylygy 40 — 60%.