Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4… +6°, gündizine +15… +17° maýyl bolar. Howanyň basyşy 737 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3… +5°, gündizine +14… +16° maýyl bolar. Howanyň basyşy 707 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3… +8°, gündizine +13… +18°, kenarýaka etraplarynda +9… +14° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +12… +14°, basyşy 760 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Awazada: howa +11… +13°, basyşy 767 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Balkanabat şäherinde: howa +15… +17°, basyşy 768 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4… +9°, gündizine +13… +18° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +15… +17°, basyşy 743 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Tejen şäherinde: howa +16… +18°, basyşy 750 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5… +10°, gündizine +14… +19° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +15… +17°, basyşy 746 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Baýramaly şäherinde: howa +16… +18°, basyşy 745 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5… +10°, gündizine +12… +17° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +14… +16°, basyşy 749 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Kerki şäherinde: howa +15… +17°, basyşy 744 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4… +9°, gündizine +8… +13° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +10… +12°, basyşy 758 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Köneürgenç şäherinde: howa +9… +11°, basyşy 759 mm, çyglylygy 65 — 85%.