ABŞ-da reaktiw ranslarda howa ýaryşlaryny geçirmek isleýärler. Bu barada JetPack Aviation startapyň  başlygy Dewid Meýman habar berdi.

Meýmanyň sözlerine görä, onuň kompaniýasy dürli sebäplere görä 2019-njy ýylda bes edilen Red Bull Air Race ýaryşynyň täze ady bolan Air Race World Championship  bilen işleýär. Ýol kartalaryny düzmek, gatnaşyjylaryň sany barada ylalaşmak we başga-da köp çäräni geçirmek meýilleşdirilýär.

Bäsleşige “Dakar” ýörişine gatnaşan, motosikl sürmekde tejribesi bolan tejribeli sürüjiler bilen birlikde ýaňy başlaýan reaktiw ranslaryň synagçylary gatnaşar.

Eger-de taslama durmuşa geçirilen ýagdaýynda, geljekki ýaryşlara gatnaşyjylar göni burçly uly sütünlerden, halkalardan we gurşawlardan ybarat bolan özboluşly päsgelçilikleri  ýeňip geçerler.  Päsgelçilikleriň dik we keseligine, ýaryşyň bolsa suwuň üstünde geçiriljekdigi bellendi.