Beýik Britaniýada, geografiki atrofiýanyň güýjemegi sebäpli çep gözüniň görejini ýitiren 88 ýaşly aýalyň görejini dikeltdiler. Görej innowasiýon göz implantasy bilen dikeldildi.

Enjam iki millimetrlik çipden ybarat bolup, göniden-göni setçatkanyň we äýnekleriň aşagynda işläp başlaýar. Çip kameranyň kömegi bilen şekili surata alýar we wizual maglumatlary kompýutere geçirýär, bu surat setçatka öýjükleriň üsti bilen adamyň beýnisine gaýdyp barýar. Deviceagny, enjam tebigy görüş esasynda işleýär.

“Bu täzeçe enjam, görüş ukybyndan ejir çekýänler üçin ahyry haýyrly bolar diýip umyt berýär” -diýip, operasiýany geçiren hirurg Mahi Mukit belledi.

Bu ýagdaýyň dünýäde we britanýaly lukmanlarynyň tejribesinde ilkinji ýa-da däldigi entek anyklanmady.