Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ahyrynda az-kem ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +1° çenli, gündizine +3… +5° maýyl bolar.  Howanyň basyşy 736 mm.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, günorta etraplarynda +8° çenli maýyl, gündizine +5… +10°, kenarýaka etraplarda 0… +5° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howanyň temperaturasy +3… +5°, howanyň basyşy 757 mm.

Awazada: howanyň temperaturasy +2… +4°, howanyň basyşy 764 mm.

Balkanabat şäherinde: howanyň temperaturasy +5… +7°, howanyň basyşy 763 mm.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +2… +7°, günorta-gündogar etraplarynda +13° çenli maýyl bolar.

Änew şäherinde: howanyň temperaturasy +4… +6°, howanyň basyşy 738 mm.

Tejen şäherinde: howanyň temperaturasy +9… +11°, howanyň basyşy 745 mm.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7-12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2… +7°, gündizine +10… +15° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howanyň temperaturasy +10… +12°, howanyň basyşy 741 mm.

Baýramaly şäherinde: howanyň temperaturasy +11… +13°, howanyň basyşy 740 mm.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, günorta etraplarynda +8° çenli maýyl, gündizine +5… +10°, günorta etraplarynda +15° çenli maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howanyň temperaturasy +8… +10°, howanyň basyşy 744 mm.

Kerki şäherinde: howanyň temperaturasy +13… +15°, howanyň basyşy 739 mm.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gar gatyşykly ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli maýyl, gündizine -2° sowukdan +3° çenli maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howanyň temperaturasy +1… +3°, howanyň basyşy 758 mm.

Köneürgenç şäherinde: howanyň temperaturasy -1… +1°, howanyň basyşy 759 mm.