Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-
gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine 0…-2° sowuk, gündizine +8…+10° maýyl bolar.
Howanyň basyşy 742 mm. Çyglylygy 50 — 70 %.
Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup,
gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +12…+17°, kenarýaka
etraplarynda +5…+10° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +8…+10°, basyşy 759 mm.
Çyglylygy 50 — 70 %.
Awazada: howa +7…+9°, basyşy 766 mm. Çyglylygy 55 — 75 %.
Balkanabat şäherinde: howa +12…+14°, basyşy 765 mm.
Çyglylygy 30 — 50 %.
Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-
gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre
çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli,
gündizine +7…+12° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +10…+12°, basyşy 744 mm. Çyglylygy 45
— 65 %.
Tejen şäherinde: howa +8…+10°, basyşy 757 mm. Çyglylygy 50 —
70 %.
Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-
gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine 0…-5° sowuk, gündizine +5…+10° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +7…+9°, basyşy 754 mm. Çyglylygy 50 —
70 %.
Baýramaly şäherinde: howa +6…+8°, basyşy 753 mm. Çyglylygy
55 — 75 %.
Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli
bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13
metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1…-6° sowuk, gündizine
+4…+9° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +5…+7°, basyşy 758 mm.
Çyglylygy 65 — 85 %.
Kerki şäherinde: howa +7…+9°, basyşy 753 mm. Çyglylygy 60 —
80%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup,
günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal
öwser. Howa gijesine 0…-5° sowuk, gündizine +3…+8° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +6…+8°, basyşy 766 mm. Çyglylygy 60
— 80 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +4…+6°, basyşy 768 mm. Çyglylygy
65 — 85 %.