Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda
9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1… -3° sowuk, gündizine +5…
+7° maýyl bolar. Howanyň basyşy 744 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi
sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa
gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +11… +16°, kenarýaka etraplarynda
+5… +10° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +8… +10°, basyşy 760 mm, çyglylygy 50 —
70%.
Awazada: howa +7… +9°, basyşy 769 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Balkanabat şäherinde: howa +11… +13°, basyşy 770 mm, çyglylygy 45 —
65%.
Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi
sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1°
çenli, gündizine +4… +9° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +6… +8°, basyşy 746 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Tejen şäherinde: howa +5… +7°, basyşy 759 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy
mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa
gijesine 0… -5° sowuk, gündizine +3… +8° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +4… +6°, basyşy 756 mm, çyglylygy 70 — 90%.
Baýramaly şäherinde: howa +5… +7°, basyşy 755 mm, çyglylygy 65 —
85%.
Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy
mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal
öwser. Howa gijesine -1… -6° sowuk, gündizine +2… +7° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +3… +5°, basyşy 758 mm, çyglylygy 65 —
85%.
Kerki şäherinde: howa +4… +6°, basyşy 753 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-
gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0…
-5° sowuk, gündizine +1… +6° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +2… +4°, basyşy 769 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Köneürgenç şäherinde: howa +1… +3°, basyşy 771 mm, çyglylygy 60 —
80%.