Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly, ümürli howanyň bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4… +6°, gündizine +14… +16° maýyl bolar. Howanyň basyşy 741 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7… +12°, gündizine +17… +22°, kenarýaka etraplarynda +10… +15° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +13… +15°, basyşy 752 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Awazada: howa +12… +14°, basyşy 760 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Balkanabat şäherinde: howa +17… +19°, basyşy 761 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howanyň bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2… +7°, gündizine +14… +19° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +16… +18°, basyşy 734 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Tejen şäherinde: howa +17… +19°, basyşy 745 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2… +7°, gündizine +15… +20° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +18… +20°, basyşy 745 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Baýramaly şäherinde: howa +17… +19°, basyşy 744 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly,  ümürli howanyň bolmagy mümkin. Gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0… +5°, gündizine +12… +17°, günorta etraplarynda +20° çenli maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +15… +17°, basyşy 749 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Kerki şäherinde: howa +17… +19°, basyşy 745 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +9… +14° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +12… +14°, basyşy 758 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Köneürgenç şäherinde: howa +11… +13°, basyşy 759 mm, çyglylygy 45 — 65%.