Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ahyrynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 10 — 13 metr, wagtal-wagtal 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +11… +13°, gündizine +16… +18° maýyl bolar. Howanyň basyşy 743 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ahyrynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 12 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +10… +12°, gündizine +15… +17° maýyl bolar. Howanyň basyşy 712 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7… +12°, gündizine +13… +18°, kenarýaka etraplarynda +8… +13° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +11… +13°, basyşy 753 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Awazada: howa +10… +12°, basyşy 761 mm, çyglylygy 70 — 90%.

Balkanabat şäherinde: howa +16… +18°, basyşy 760 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9… +14°, gündizine +15… +20°, günorta-gündogar etraplarynda +25° çenli maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +18… +20°, basyşy 748 mm, çyglylygy 65 — 85%.

Tejen şäherinde: howa +22… +24°, basyşy 746 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +11… +16°, gündizine +21… +26° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +23… +25°, basyşy 738 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Baýramaly şäherinde: howa +24… +26°, basyşy 737 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +10… +15°, gündizine +20… +25° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +22… +24°, basyşy 740 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Kerki şäherinde: howa +23… +25°, basyşy 737 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4… +9°, gündizine +8… +13° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +10… +12°, basyşy 752 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Köneürgenç şäherinde: howa +9… +11°, basyşy 753 mm, çyglylygy 55 — 75%.