Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-
gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
+8… +10°, gündizine +9… +11° maýyl bolar. Howanyň basyşy 741 mm, çyglylygy
65 — 85 %.
Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-
gündogardan tizligi sekuntda 6 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7…
+9°, gündizine +8… +10° maýyl bolar. Howanyň basyşy 718 mm, çyglylygy 70 —
90 %.
Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi
sekuntda 8 — 13 metr, käýerlerinde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa
gijesine +7… +12°, gündizine +12… +17°, kenarýaka etraplarynda +9… +14°
maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +12… +14°, basyşy 763 mm, çyglylygy 45 —
65 %.
Awazada: howa +11… +13°, basyşy 770 mm, çyglylygy 50 — 70 %.
Balkanabat şäherinde: howa +15… +17°, basyşy 769 mm, çyglylygy 40 — 60
%.
Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar.
Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine +6… +11°, gündizine +9… +14° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +11… +13°, basyşy 747 mm, çyglylygy 70 — 90 %.
Tejen şäherinde: howa +12… +14°, basyşy 755 mm, çyglylygy 60 — 80 %.
Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar.
Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine +6… +11°, gündizine +9… +14° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +11… +13°, basyşy 750 mm, çyglylygy 60 — 80 %.
Baýramaly şäherinde: howa +12… +14°, basyşy 749 mm, çyglylygy 55 — 75
%.
Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar.
Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine +2… +7°, gündizine +5… +10°, günorta etraplarynda +15° çenli
maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +8… +10°, basyşy 752 mm, çyglylygy 50 —
70 %.
Kerki şäherinde: howa +12… +14°, basyşy 747 mm, çyglylygy 60 — 80 %.
Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-
gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4°
sowukdan +1° çenli, gündizine +2… +7° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +4… +6°, basyşy 769 mm, çyglylygy 40 — 60 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +3… +5°, basyşy 770 mm, çyglylygy 50 — 70
%.