Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi
sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7… +9°, gündizine
+18… +20° maýyl bolar. Howanyň basyşy 734 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-
günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
+8… +13°, gündizine +18… +23°, kenarýaka etraplarda +15… +20° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +18… +20°, basyşy 753 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Awazada: howa +17… +19°, basyşy 760 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Balkanabat şäherinde: howa +20… +22°, basyşy 761 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan
tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5… +10°,
gündizine +18… +23° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +19… +21°, basyşy 734 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Tejen şäherinde: howa +21… +23°, basyşy 744 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan
tizligi sekuntda 5 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2… +7°,
gündizine +17… +22° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +20… +22°, basyşy 743 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Baýramaly şäherinde: howa +19… +21°, basyşy 742 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan
tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1… +6°,
gündizine +17… +22° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +19… +21°, basyşy 744 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Kerki şäherinde: howa +20… +22°, basyşy 739 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan
tizligi sekuntda 5 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1… +6°,
gündizine +16… +21° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +19… +21°, basyşy 753 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Köneürgenç şäherinde: howa +18… +20°, basyşy 755 mm, çyglylygy 30 — 50%.