Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň
söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Türkiýe
Respublikasynyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän
zawodlar toplumynda öndürilen nebit koksuny satyn aldylar.
Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Russiýanyň, Türkiýäniň,
Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň işewürlerine boýalan tüýjümek önümler,
float aýnasy we nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň
5 million 360 müň dollaryndan gowrak boldy.
Beýik Britaniýanyň, BAE-niň, Gazagystanyň işewür toparlarynyň wekilleri
jemi bahasy 35 million 867 müň manatdan gowrak lukmançylyk maksatly
serişdeleri we nah ýüplügi satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 2 million 970 müň
manatlyk Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumynda öndürilen «Türkmenaglomerat» kondisiýasyz polipropileni
we gaplaýyş plýonkasyny satyn aldylar.