Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň
söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap
Emirlikleriniň, Gonkongyň we Kipriň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti
gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini satyn aldylar.
Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Gyrgyzystanyň we Türkiýäniň
işewürlerine tekiz boýalan we tüýjümek žakkard önümleri ýerlenildi. Türkiýäniň
işewür toparlarynyň wekilleri float aýnasyny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi
bahasy ABŞ-nyň 3 million 123 müň dollaryndan gowrak boldy.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin 4 million 635 müň manatlykdan
gowrak pagta süýümini satyn aldylar.