Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy simsiz zarýad aljak hiç-hili birikdirijisiz
smartfon çykarmaga hyýallanýar. Bu meýilnamalar Gizmochina tarapyndan habar
berilýär.
Portlar we birikdirijilersiz smartfon döretmek mümkinçiligi, kompaniýanyň
täze tehnologiýasy hödürlendi ara alnyp maslahatlaşyldy- simli we simsiz
HyperCharge. Soňky ýagdaýda, umumy blok, satuwdaky çalt simli zarýad
berijilere garanyňda smartfona has köp, 120 Wt çenli güýç berip biler.
Tehnologiýany döredijiler, Xiaomi eýýäm 2022-nji ýylda USB-C-syz
smartfon çykarjakdyklaryny aýan etdiler. Häzirki wagta çenli taryhdaky ýeke-täk
portsyz telefon 2020-nji ýylda hödürlenen Vivo Apex.
Häzirki wagtda simli zarýad berijileriň smartfonlary işletmegiň esasy usuly
bolup durýandygynyň ýeke-täk sebäbi, simsiz zarýad beriş tehnologiýasynyň edil
infrastrukturasy ýaly entek kämilleşmedi, diýip Xiaomi sözüniň üstüne goşdy.

 

Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky

Türkmen döwlet uniwersitetinin

Fizika fakultetinin talyby: Babajanow Rustam