Türkmenbaşy şäheriniň howa menziliniň bildirişlerinde beýan edilişine görä,
«Türkmenistan» awiakompaniýasy Stambul-Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite uçar
gatnawyny amala aşyrdy. Türkiýe Respublikasyndaky Türkmenistanyň raýatlaryny
getiren bu ýörite gatnawy 15-nji iýun 2021 senesinde ýerli sagat bilen 19:00 Stambuldan
ugrady we Türkmenbaşy Halkara howa menziline geldi.
Şeýle ýörite uçar gatnawlarynyň geljekde has hem artmagyna garaşylýar. Ýakynda
THY-iň hem ýörite gatnawyna garaşylýar.
Mälim bolşy ýaly, soňky döwürde birnäçe halkara ýörite uçar gatnawlary amala
aşyrylýar. Şeýle-de okap bilersiňiz…