Ilon Mask we onuň döreden Mask Foundation gaznasy kömürturşy gazyny ele
almak we saklamak tehnologiýasyny ösdürmek üçin 100 million dollar berer. Bu
bäsleşik 2025-nji ýyla çenli dowam eder.
Wezipe şundan ybarat, atmosferadan we ummanlardan her gün azyndan 1
tonna CO2 çykarýan uly model döretmekdir. Mask munuň iň oňat teoriýa üçin
bäsdeşlik däl-de – maksat, hakyky ulgamlary gurnamakdygyny aýtdy.
Hasaplamalara görä, 2050-nji ýyla çenli şeýle ulgam her ýylda 10 gigatona çenli
CO2 çykaryp biler.
Gatnaşyjylary hasaba almak 22-nji aprelde başlandy. Iň oňat 15 toparyň
hersine 1 million dollar berler. Talyp toparlary hem gatnaşar, hersine 209 müň
dollarlyk 15 stipendiýa berilýär.
Netijede, ýeňiji 50 million dollar, ikinji ýeri 20 million dollar, üçünji orny 10
million dollar alar.