2021-nji ýylda Apple planşetleriň ýene ikisini täzelär, olaryň biri – iPad mini.
Bu barada MacRumors portaly tarapyndan habar berilýär.
Iň ykjam iPad mini alty ýyldan soň ilkinji gezek täzelenen dizaýn alar. Enjam
has inçe ekran bezeglerine eýe bolar. Ekranyň diagonaly häzirki 7.9-dan 9 dýuýma
çenli ulaglar. Insaýderleriň pikiriçe, korpusyň dizaýny iPhone 12 -ä meňzeýär.
Täze iPad mini bilen birlikde iPad planşetynyň, arzan bahaly görnüşi hem
işlenip düzülýär. Ol talyplaryň arasynda meşhur bolan iPad 10.2 (2020) -iň ýerini
alar. Bu iki täze önüm 2021-nji ýylyň ahyrynda hödürlener.

Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky

Türkmen döwlet uniwersitetinin

Fizika fakultetinin talyby: Babajanow Rustam