Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň
Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda
boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:
Balkan welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan
gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 11 — 16 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijelerine +16… +21 gradusdan +22… +27 gradus aralygynda
maýyl, gündizlerine +35… +40 gradus yssy, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +27…
+32 gradus maýyl bolar.
Ahal welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan
gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 10 — 15 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijelerine +21… +26 gradusdan +24… +29 gradus aralygynda
maýyl, gündizlerine +32… +37 gradusdan +37…+42 gradus aralygynda yssy bolar.
Mary welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan
gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijelerine +20… +25 gradusdan +23… +28 gradus aralygynda
maýyl, gündizlerine +34…+39 gradusdan +37… +42 gradus aralygynda yssy bolar.
Lebap welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan
gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijelerine +20… +25 gradusdan +24… +29 gradus aralygynda
maýyl, gündizlerine +34… +39 gradusdan +38… +43 gradus aralygynda yssy bolar.
Daşoguz welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan
gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijelerine +19… +24 gradusdan +22… +27 gradus aralygynda
maýyl, gündizlerine +32… +37 gradusdan +36… +41 gradus aralygynda yssy bolar.
Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan
gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 10 metrden 10 — 12 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijelerine +23… +25 gradusdan +26… +28 gradus aralygynda
maýyl, gündizlerine +34… +36 gradus maýyldan +38… +40 gradus aralygynda yssy
bolar.