Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda
geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Owganystanyň, Maltanyň we beýleki ýurtlaryň
telekeçileri “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen EKO-93 kysymly
awtobenzini, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Seýdiniň nebiti
gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr wakuum gazoýlyny satyn aldylar.
Bulardan başga-da, gazagystanly, gyrgyzystanly telekeçiler daşary ýurt puluna
gazbeton böleklerini we boýalan tüýjümek önümleri satyn aldylar. Geleşikleriň
jemi bahasy ABŞ-nyň 9 million 807 müň dollaryndan gowrak boldy.
Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri bahasy 10 million 250 müň manatlyk nah
ýüplügini satyn aldylar.