Köpleri garaşdyran UEFA Çempionlar ligasynyň final oýuny geçirildi. Final
oýunda “Mançester Siti” toparynyň garşysyna “Çelsi” topary oýnady. “ Dragao”
stadionynda geçirilen bu final duşuşykda “Çelsi” topary 1-0 hasabynda ýeňiş
gazandy.
Çelsi toparynyň bu kubogy 2-nji ýeňşi bolupň durýar. Ilkinji gezek bu topar
2012-nji ýylda ilkinji Çempionlar ligasynyň kubogyny öz adyna ýazdyrypdy.
Bu ýeňiş diňe bir Çelsi toparynyň däl eýsem, toparyň baş tälimçisi Tomas
Tuhel-iň hem ýeňşidir. Sebäbi Tuhel ilkinji gezek Çempionlar ligasynyň kubogyny
gazandy.

Ylýas BADYROW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institunyň talyby