Tanymal analitik Min-Çhi Kuo “Apple”-iň geljekdäki önümleri barada täze
hasabat çap etdi. Onuň sözlerine görä, çeýe ekrany bolan ilkinji epilýän iPhone
diňe 2023-nji ýylda peýda bolar.
Analitik, epilýän iPhone-yň QHD + durulygy bilen 8 dýum OLED ekrany
aljakdygyny aýdýar. “Samsung” çeýe displeýler bilen üpjün ediji boljakdygyna
garamazdan, Apple “HomePod” akylly gürleýiş ekranlary üçin eýýäm ulanylýan
kümüş nanowirler bilen epilýän konstruksiýany gowulandyrmak isleýär.
Şeýle hem, “Apple” -iň epilip bilinjek smartfonyň ýa-da planşetiň dizaýnyny
beýan edýän birnäçe patenti bar. Mysal üçin, kompaniýa aşa açyk piksel zolagyny
epilýän çyzykda ulanmagy teklip edýär – enjam eplenip başlanda, bu pikseller iň
ýokary derejä çykýar we epilýän ýeri göni gyzdyrýar. Bu çözgüt, enjamy esasanam
pes temperaturada hem-de materiallaryň epilmesi kynlaşyp başlanda çydamly
edýär.

 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky

Türkmen döwlet uniwersitetiniň

Fizika fakultetiniň talyby: Babajanow Rustam