Şäheriň web-kamera öndüriji kompaniýasy EarthCam, Nýu-Ýork şäheriniň şu wagta çenli görlüp-eşidilmedik 120 gigapiksel ölçegli iň jikme-jik suratyny çykardy.

Surata düşürmek üçin kompaniýa iň täze oýlap tapan-GigapixelCam X80 kamerasyny ulandy. “PetaPixel” -iň habaryna görä, kamera 80 gigapiksel durulykdaky suratlar üçin döredildi, ýöne muňa garamazdan kompaniýa özünden öňe geçmegi başardy.

Surat 102 gatly Empire State Building binasynyň depesinden alyndy. Kamera müňlerçe 61-megapikselli surat düşürdi, soňra serwer olary bir suratda birikdirdi.