Ortaça – 10 m/s çenli. Ýagyş damjalarynyň düşmeginiň tizligi olaryň
ululygyna we massasyna, bulut beýikligine, ýeliň tizligine we ugruna, atmosfera
basyşyna we ş.m. baglydyr.
Kiçijik damjalar 1 m / s tizlik bilen düşüp biler, şeýle hem, ýokarlanýan howa
akymlary olaryň düşmeginiň öňüni alýar. Adatça damjanyň ululygy 5-6 mm-e
ýetýär. Şeýle ýagyş 9-10 m / s tizlikde ýa-da sagatda 30-35 km tizlik bilen düşýär,
bu bolsa welosipediň, elektrik skuteriniň ýa-da atyň ortaça tizligine laýyk gelýär.