Onuň baýlygy 151 milliard dollar artyp, 197 milliard dollara ýetdi.
“Tesla” we “SpaceX” -iň ýolbaşçysy, telekeçi Ilon Mask, “Hurun” (Hytaýyň
Forbes ekwiwalenti) atly neşirine görä dünýädäki iň baý adamlaryň sanawynda
birinji orny eýeledi. Bu barada gazetiň web sahypasynda çap edilen hasabatda
aýdylýar .
Gözlegiň netijesine görä, baýlygy ýylyň dowamynda 151 milliard dollar
artyp, 197 milliard dollara ýetdi. Telekeçi esasy girdejisini paýnamalaryň 21
göterimine eýe bolan Tesla-dan aldy.
Global reýtingde üç lideriň arasynda ikinji orunda durýan Amazon
esaslandyryjysy we başlygy Jeff Bezos we Louis Vuitton Moet Hennessy
kompaniýalar toparynyň prezidenti Bernard Arnault bar. Gözlegiň awtorlary,
baýlyklaryny degişlilikde 189 milliard dollar we 114 milliard dollar diýip
çaklaýarlar.