Koutoubiýa metjidiniň diňi, Ikinji jahan urşy döwründe Çerçiliň çeken ýeke-
täk suratydyr. 1943-nji ýylyň ýanwar aýynda Gitlere garşy koalisiýa ýurtlarynyň
sammitleriniň ilkinjisi bolan Kasablanka konferensiýasynyň ahyrynda döredildi.
Çerçil, Marokkanyň gün ýaşmagynyň reňklerine haýran galyp, Kasablankada
ABŞ-nyň prezidenti Franklin Ruzwelt (1882-1945) bilen gezelençde gören keşbini
döretdi. Soň bolsa, suraty amerikaly syýasatça sowgat edip, ogly Elliot Ruzwelt
miras aldy.
Geçirilen auksionda Çerçiliň, Marakeşdäki sahna suraty satyldy. 1,9 million
ýewro (2.7 million dollar) satyldy, asyl bahasyndan dört esse töweregi gymmat.