Uly öýler we şäherdaşy jaýlary üçin premium telewizor öndürýän “C SEED”,
akkordeon ýaly bukulýan dünýäde ilkinji M1 telewizoryny görkezdi.
Bu telewizoryň ekrany halkalaryň kömegi bilen dört ýerde bukulýar – ekrany
bäş bölümden ybarat, ýöne açylanda göze görnüp duran ýekeje panel ýaly
görünýär. Bu dizaýn, telewizoryň polda gizlenmegi üçin oýlanyp tapyldy. Bu
ýagdaýda panel sözüň doly manysynda poldan süýşer we ýaşaýjylaryň öňünde
açylar.
Telewizoryň özi ullakan bolup çykdy – 165 dýuým diagonaly. 55 dýuýmlyk
modeller öý üçin adaty uly telewizor hasaplanýar. C SEED M1 4K durulykda
mikroLED matrisa aldy. 1000 nitiň iň ýokary ýagtylygyny we oňat gurlan
akustikany wada berýärler.
C SEED telewizory gaty gymmat çykdy, sargyt edildi we gaty ýokary
bahadan – 400 müň dollar ýa-da 30 million rubl. Structurehli gurluşy pola gurmak
üçin näçeräk çykdajy ediljekdigini görmek galýar.