Bu diýseň ýönekeý.
Şol bir wagtyň özünde iki maska ​​geýmek, 80-90% -e çenli netijeliligi bolan
COVID-19 ýokuşmagy howpundan goraýar. ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we
öňüni alyş merkezleriniň (CDC) gözlegçileriniň beren netijesi.
Synag wagtynda bir list maskanyň 44,3%, petikli aýlawsyz lukmançylyk
amallary üçin bir maskanyň aerozol bölejikleriniň 42% -ine çenli saklanandygy
anyklandy.
Bejeriş maskasyny örtýän list maskasynyň birleşmegi (goşa Maks),
bölejikleriň 92,5% -ini özünde saklapdyr