Stambul gaýtadan herekete gelýär: Türkiýede “ikinji tolkun” fonunda girizilen koronawirus çäklendirmeleriniň kem-kemden ýatyrylmagy “kadalaşdyrmak” tapgyryna başlady.

Beýleki zatlaryň arasynda kafeleriň we restoranlaryň işine rugsat berilýär (adaty gelýänleriň sanynyň ýarysyndan köp bolmaly däl), dynç günleri komendant sagady ýatyrylýar. Dynç günleri bolsa, 21: 00-dan 5:00-a çenli hereket edýär.

Belläp geçsek, Stambul henizem “mämişi” zona hasaplanýar, ýagny bu ýerde koronawirus ýokuşma howpy ýokary.