Indoneziýanyň Sumatra adasynda 2-nji mart güni Sinabung wulkany herekete geldi. Wulkan atylmagynyň foto we wideo pursatlary jemgyýetçilik torlarynda ýaýrap başlady. Bu barada “korrespondent.net“ habar berýär.

Wulkan belentligi takmynan iki kilometre ýetýän kül toplumlaryny saçdy. Adanyň dolandyryş müdirligi sebitde ikinji derejeli howpy yglan etdi.

Mundan öň Sinabung wulkany 400 ýylyň içinde birinji gezek 2010-njy ýylda herekete gelipdi.