Bu täsin tebigy hadysasy boldy.

Fewral aýynyň ahyrynda, Gollandiýanyň Günbatar Tersçelling şäherinde ýerli ýaşaýjylar dumanly älemgoşar diýilýän täsin we seýrek atmosfera hadysasyna syn edip bildiler.

Giň we reňksiz diýen ýaly ýaý, Gün şöhleleri gowşak dumanlary ýagtylanda kiçijik damja suwlarda ýagtylygyň döwülmegi netijesinde ýüze çykýar.