Angliýanyň kubogynyň çärýek finalynda Oksford Siti bilen Notts etrabynyň
belgiýaly hüjümçisi Elisha Sam gol saldy. Wideo Notts County Twitter hasabynda
görmek bolar.
23 ýaşly hüjümçi ajaýyp zarba bilen pökgini geçirdi. Garşydaşyň derwezesi
bilen ýüzbe-ýüz bolup, topy topugynyň üstünden top bilen tora iberdi.
Duşuşykda Sam iki gezek gol saldy. Toparyna 3:1 hasabynda ýeňiş
gazanmagyna kömek etdi.
Notts County Angliýanyň bäşinji derejeli futbol çempionatynyň klubudyr.
Sam 2020/2021 möwsüminden bäri topar bilen bile.