Bu restoranda meşhur adamlar bilen “söhbetdeşlikde” nahar iýip bolar.

Pandemiýa döwründe Nýu-Ýorkuň meşhur steakhouse Piter Luger restorany bölekleýin boşap galan ýerlere aktrisa Odriý Hepberniň, şoumen Jimmi Fallonyň we beýleki meşhurlaryň mum şekillerini oturtdy.

Düzgüne görä, COVID-19 pandemiýasy wagtynda ABŞ-da naharhana kärhanalary 35% -den köp adam alyp bilmez. Piter Lugeriň eýeleriniň aýtmagyna görä, boş zal gelşiksiz görünýär we “ýyldyzlaryň” kampaniýasy az sanly adamyň ruhuny göterýär.

Bruklin restorany manekenleriň hemmesini ýoldaşy Madam Tussaudsdan karz aldy. “Fox News” -yň habaryna görä, olar ýene birnäçe gün zalda galarlar.