Olary nädip iýip boljakdygy entek belli däl.
Uelsli hünärmen konditer aşpezi Emma Jeýn hakyky tortlary bilen dünýä
meşhur boldy. Aşpez ünsüni we zehinini, desertleriniň wizual bölegine
gönükdirmegi karar etdi, adamlar we haýwanlar görnüşinde tort ýasap başladylar.
Ilki Jeýn krem ​​gatlaklary bilen adaty tortlar ýasaýar, soň bolsa gerekli şekilde
kesýär, soň bolsa olary mastik bilen örtýär we iýmit boýaglary bilen el bilen
boýalýar. Bu tehnologiýa bilen, iň ownuk jikme-jiklikleri bolan adamyň ýa-da
haýwanyň hakyky portretini ýasap bilýär.
Jeýn öz ugry boýunça meşhur hünärmen: halkara konditer sergilerine
gatnaşýar we bu ussatlygy hemmelere öwredýän kurslary öwredýär.