Müňlerçe syýahatçy bu tomaşa haýran galmak üçin gelýär.
Ülje fewral we mart aýlarynda Hytaýda gülleýär. Gül agaçlarynyň tutuş
baglary belli sebitlere müňlerçe jahankeşdäni özüne çekýär.
Iň meşhur ýerleriň biri, Hytaýyň Hunan welaýatynyň Çanning şäher
etrabynyň Luoqiao obasydyr. Ýazyň başynda 200 gektardan gowrak ülje agajy şol
bir wagtyň özünde gülleýär.
Guş uçar belentlikde alnan gül baglarynyň suratlary sosial ulgamlarda peýda
boldy, bu ýerleriň ähli beýikligini we gözelligini aýdyň görkezýär.
Şuňa meňzeş peýzažlar indi ýurduň beýleki ýerlerinde-de duş gelýär. Mysal
üçin, Jiangsu we Guizhou welaýatlarynda seýilgählerde.