San Fransiskoda öýi goňşy köçä göçürdiler.
San-Fransiskonyň ýaşaýjylary 139 ýaşly jaýyň köçelerden hereketine tomaşa
etmäge geldiler.
Öňki binanyň ýerinde 8 gatly 48 otagly ýaşaýyş toplumy gurlar.
Jaýyň eýesine göçmek üçin çykan çykdaýjy takmynan 400 müň dollar boldy.