Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy "Dünýäde täze ýokanç keseller
baradaky habarlaryň sany yzygiderli altynjy hepde azalýar, olar 11% az hasaba
alyndy" –diýip belleýär.
Soňky bir hepdäniň dowamynda 2,457.026 wirus ýokuşdy we 66,359 ölüm
hasaba alyndy. 21-nji fewralda dünýäde 110,763,898 ýokuşma we 2,455.331 näsag
aradan çykdy.
Geçen hepdäniň dowamynda keseliň azalmagy esasanam Amerikada (19%),
Günbatar Ýuwaş umman sebitinde (9%),Ýewropada (7%) we Gündogar Ortaýer
deňzinde (7%) ep-esli boldy. Bu sebitlerde ölüm derejesi degişlilikde 23%, 6%,
19% we 3% azaldy. Ölümiň azalmagy Afrikada (20%) we Günorta-Gündogar
Aziýada (6%) hasaba alyndy.
Amerikada ýedi günde 1,06 milliondan gowrak adam keselledi we 34,000-den
gowrak adam öldi.