Nar baý mineral düzümine eýedir, düzüminde köp demir, magniý, kaliý, kalsiý, natriý, hrom, marganes we fosfor bar.

Şeýle hem, miwede gematopoez bilen işjeň gatnaşýan foliý turşusy ýaly 15 aminokislotalar bar. Nar şiresi gemoglobiniň we eritrositleriň işjeň sintezine kömek edýär. Şonuň üçin ganazlyk, pes gemoglobin we umumy gowşaklyk üçin gaty peýdaly. Nar, umuman, ýürek-damar ulgamy üçin peýdaly, gan damarlarynyň diwarlaryny güýçlendirýär we gan basyşyny kadalaşdyrýar. Narda ýerleşýän punikalagin maddasy ýürek üçin peýdaly wegowy antioksidant bolup, erkin radikallary zyýansyzlandyrýar.

Bir narda C witaminiň gündelik dozasynyň ýarysy bar, askorbin kislotasy bedene wiruslara garşy göreşmäge işjeň kömek edýär.

C witamini bilen birlikde, narda başga-da köp witamin bar: B6, B9, B12, E, K, PP. Şonuň üçin miwe bedeniň immunitetini işjeňleşdirýär.

Nar 2 ýaşa çenli çagalara maslahat berilmeýär, sebäbi kislotasy ýokary.

Nar şiresi ýaralara, ýokary kislotaly gastritlere garşydyr. Düzülmedik nar şiresi diş emalynda iýýär, şonuň üçin agzyňyzy derrew ýuwuň ýa-da suwy suwuklaň.