Hubble kosmos teleskopy, «Gara göz» diýlip hem atlandyrylýan NGC 4826 galaktikasynyň jikme-jik suratyny aldy.

Bu spiral galaktika, ýagty ýadrosynyň töweregini örtýän gara tozan sebäpli adaty bolmadyk ada eýe boldy. Gara göz 17 million ýagtylyk ýyl uzaklygyndaky Coma Veronica ýyldyzlar toplumynda ýerleşýär.

NGC 4826 geň içerki hereket bilen astronomlaryň ünsüni özüne çekýär. Bu galaktikanyň daşarky sebitlerindäki gaz we içki sebitlerdäki gaz ters tarapa aýlanýar, bu ýaňy-ýakynda galaktikanyň başga biri bilen birleşmegi sebäpli bolup biler. Iki gaz akymynyň çaknyşýan ýerinde täze ýyldyzlar emele gelýär.