Hytaýyň günorta-günbataryndaky Siçan kosmodromyndan täze kommunikasion tehnologiýalara esaslanýan tejribe emeli hemrasyny kosmosa çykardylar. Bu barada «Sinhua» habarlar agentliginiň maglumatlaryna esaslanyp «Korrespondent.net» habar berýär.

Aýdylmagyna görä, emeli hemra «Çançjen-3B» (Beýik sapar-3B) daşaýjy raketasynyň kömegi bilen kosmosdaky bellenilen nokadyna ýetirildi. Bu «Çançjen» daşaýjy raketeleriniň kömegi bilen kosmosa çykarylan 360-njy emeli hemradyr.

Ýeri gelende belläp geçsek, 20-nji ýanwarda Hytaý «Tyantun-1-03» mobil aragatnaşyk hemrasyny uçurdy. Ony kosmosa «Çançjen-3B» daşaýjy raketasy eltip berdi. Bu uçuş Hytaýyň 2021-nji ýylda amala aşyran ilkinji kosmiki uçuşy boldy.