Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Onda ýerleşdirilen makalalar 2020-nji ýylyň şanly wakasyna—Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.

Şanly senäniň hormatyna žurnalyň redaksiýasy aýratyn bölüm arkaly halkara guramalarynyň wekilleriniň ugurdaş mazmunly çykyşlaryny ýerleşdirdi.

Türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edilýän “Demokratiýa we hukuk” žurnalyň nobatdaky sany, däp bolşy ýaly, “Senenama” habarlar bölümi bilen jemlenýär. Onda geňeş duşuşyklary, mejlisler, okuw maslahatlary, abraýly halkara guramalaryň we sebit düzümleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda onlaýn görnüşde geçirilen çäreler beýan edilýär.