“Liwerpulyň” baş tälimçisi Ýurgen Klopp şägirtleriniň “Sautgemptondan” utulandygy barada öz pikirini aýtdy.

“Meni iň gynandyrýan zat näme? Liwerpulyň duşuşygyň başynda özüni alyp barşy. Diňe gol dälde, tutuş oýun. «Sautgemtony» gutlaýan, olar bu ýeňşe mynasyp.

Belläp geçsek, Liwerpul «Sautgemtonyň» derwezesine tarap ilkinji gezek 75-nji minutda depdi.

Duşuşygyň 2-nji minudyna “Liwerpulyň” öňki futbolçysy Danni Ings pökgi geçirdi.