Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde çap edilen habarda çap edilýär.

Bal¬kan we¬la¬ýa¬tyn¬da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan gündogara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -2… -7 gradus sowukdan -1… +4 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +6… +11 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +2… +7 gradus maýyl bolar.

Ahal we¬la¬ýa¬tyn¬da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan gündogara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -5… -10 gradusdan 0… -5 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine -4… +1 gradusdan +1…+6 gradus aralygynda maýyl bolar.

Ma¬ry we¬la¬ýa¬tyn¬da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan gündogara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda 5 — 10 metrden 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -8… -13 gradusdan -2… -7 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine 0…-5 gradus sowukdan -1… +4 gradus aralygynda maýyl bolar.

Le¬bap we¬la¬ýa¬tyn¬da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan gündogara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda 5 — 10 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -7… -12 gradusdan -1… -6 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine -4… +1 gradusdan 0… +5 gradus aralygynda maýyl bolar.

Da¬şo¬guz we¬la¬ýa¬tyn¬da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan gündogara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda 5 — 10 metrden 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -8… -13 gradusdan -2… -7 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine -4… +1 gradus sowukdan +1… +6 gradus aralygynda maýyl bolar.

Paý¬tag¬ty¬myz Aş¬ga¬bat¬da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 9 metrden 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -5… -7 gradusdan -1… -3 gradus aralygynda sowuk, gündizlerine 0… -2 gradus sowukdan +2… +4 gradus aralygynda maýyl bolar.