Çilawert şahsy Twitter sahypasynda saýlaw kampaniýa özüniň dalaşgärligini görkezendigini habar berdi. Ol öz ata Watanyna bolan söýgüsini şeýle beýan edýär: “Men Paragwaýdan bolanyma begenýärin”-diýdi.

Paragwaýyň häzirki prezidenti Mario Abdo Benitez. Ol 2018-nji ýylyň awgust aýynda saýlandy we prezidentlik möhleti 2023-nji ýylda tamamlanýar.

Çilawert “Weles” futbol kluby bilen on ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaş boldy. Ol Argentina çempionatynda, Libertadores kubogynda, sebitara kubogynda we topar bilen beýleki kuboklarda ýeňiji boldy. Derwezeçi Paragwaýyň “Guarani”, Argentinanyň “San Lorenzo”, Ispaniýanyň “Zaragoza”, Fransiýanyň “Strasburg” we Urugwaýyň “Penarolunda-da” oýnady. Çilawert 2005-nji ýylda futboldan çykdy. Öz döwründe ol iň gowy derwezeçilerden biridi. Karýerasynda erkin urgylardan we jerime urgularyndan 62 pökgüni saklamagy başardy.