Nokia hindi bazary üçin “PureBook X14” noutbugyny ýaýradyp başlady. “TechCrunch”-iň habaryna görä, bu noutbuklar “Walmart” kompaniýasynyň eýeçiligindäki “Flipkart” bilen hyzmatdaşlykda döredildi.

Täze enjam 14 dýuýmlyk “Full HD” ýokary hilli displeý, 512 gigabaýt NVMe SSD, 8 gigabaýt DD4 RAM we Intel UHD 620 wideo kartasy bilen üpjün edilipdir.

Ekranyň nukdaýnazary 86%, ekranyň burçy 178 dereje hasaplanýar. Enjamdaky gürleýjilere Dolbi Atmos ses beripdir. Noutbukda “Windows Salam” funksiýasy bilen, ýüz tanamak funksiýasy işleýär.

“Nokia PureBook X14”-iň agramy 1,1 kilogram. Öndüriji, noutbugyň bir zarýad bilen sekiz sagatlap işlejekdigini wada berýär. Noutbugyň bahasy 815 dollardan başlaýar.

Ýeri gelende belläp geçsek, Nokia 10 ýyl ozal ilkinji we iň soňky netbuk “Booklet 3G” -ni hödürläpdi.